כרטיס ביקור

תמונת המועמד

פרטים

שם המועמד מקום מגורים סיעה אמייל
עדי אלדר כרמיאל כרמיאל שלנו lishka@karmiel.muni.il

קורות חיים

מקצוע

ראש עיר מכהן

תפקידים שביצעתי

ישב ראש מרכז השלטון המקומי, חבר דירקטוריון מפעל הפיס, יו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט, חבר במועצה הארצית לתכנון ובנייה, חבר במועצה המייעצת של הקרן לידידות ישראל-ארצות הברית, חבר במועצה הלאומית לאיכות הסביבה, חבר במועצתהחברה להגנת הטבע, חבר המועצה הציבורית של יד בן-צבי, חבר בחבר הנאמנים של מכללת אורט בראודה בכרמיאל, חבר הנהלת "נאות קדומים", יו"ר הנהלת הכפר הירוק, חבר במועצת המנהלים של "עמיגור", ועוד.

פרוייקטים שהובלתי למען תושבי כרמיאל

פרטים פרוייקטים שהובלתי למען תושבי כרמיאל

 

חזון

משימות ופרוייקטים שאני מתכוון להוביל בקדנציה הבאה

פרוט משימות ופרוייקטים שאני מתכוון להוביל בקדנציה הבאה

האני מאמין שלי

פרטים האני מאמין שלי

החזון שלי עבור כרמיאל בשנים הבאות

פרוט החזון שלי עבור כרמיאל בשנים הבאות